STUDENT REGISTRATION

A. License Category (Butiran Lesen)

(Kelas Lesen)
(Adakah anda mempunyai lesen kenderaan selain daripada yang di pohon di seksyen A. 1. di atas?)

B. Student Particulars (Butiran Pelajar)

Name Penuh
(No. Kad Pengenalan)
(Tarikh Lahir)
--
(Jantina)
(No. Telefon)
(No. Telefon Bimbit)
(Alamat Kediaman)

C. Other Services (Perkhidmatan Lain)

Pick-up Services (Pengangkutan)
Charges for transportation are based according to your pick-up location. (Caj untuk pengangkutan mengikut tempat tinggal)

D. Emergency Contact (Hubungan Kecemasan)

Nama Penuh
(Hubungan)
(No. Telefon)

How do you heard about us?